Christmas Junk Picture Frame Craft

For every holiday, I like to do a little craft. I like to do it, it doesn't always mean I can do it. But this Christmas, I can do it! And it turned out really great! I wanted to make this craft with my five year old cousin, Isabelle, but she didn't want to do it, which is perfectly understandable. So I did it Christmas day! 
I made a picture frame out of Christmas junk, such as ribbon, candy canes, snow flake ornaments, beads, and so on.
What you will need for this craft:
~2 Candy Canes
~4 Popsicle sticks (thick)
~Red and white beads
~Pom Pom balls
~Extra Christmas decorative stuff
~Red/Green/White crafting foam

So I gathered as much Christmas junk as I could!
And I started crafting! I cut a square out of the foamy crafting stuff. I really don't know what it's called.
I grabbed materials I knew I would use on the picture frame, and started modeling it out how I wanted it to look like. You should always model it out before you glue, so you know exactly how you want it, and what it will look like after wards.
Then I used a hot glue gun to secure everything down.
Be careful with hot glue guns! They really hurt. Well... if you touch the glue right after you pumped it out the glue gun, it is still really hot, so don't touch it. 
Once everything is secured down, let it dry for five minutes. Hot glue dries really fast.
After five minutes, you are done! 
But... if you want something a little extra, you aren't done. If you want to hang it on the wall, or on the tree, or even make it stand up, glue either a ribbon, or a cardboard triangle to the back. I chose hanging, so I glued a piece of ribbon to the back to hang somewhere.
And now you are all done!
I hung mine on the tree.
I also grabbed a random picture from another frame, ripped an edge off to make it fit. 
It turned out really cute!
If you do make this craft, you can add anything to your picture frame! That's why it is called Christmas junk. You can even make it after Christmas with left over Christmas stuff that you have laying around the house. Take something that has no value, and make it into something cute, and gift worthy. 
I came up with this idea by myself, I didn't get it off of Pinterest. I was really excited about that. I am sure there are crafts like this out there, but this craft is my own idea. 
Hope you enjoy! 

Comments

 1. tiếng anh cho người đi làm
  khoá học kế toán excel
  forum rao vat
  mu private
  học kế toán tại tphcm
  dịch vụ kế toán trọn gói


  căn hộ diamond bay resort
  chung cư hoà bình green city đại thần nghe được nhất định sẽ bị các đại thần chỉ trích mãnh liệt, làm
  nữ hoàng mà gọi là ủy khuất? Nói vậy mà cũng nói được.

  - Ta không có ý kiến.

  Lị Lị Lộ nhìn Khải Lợi nói đầy tiếu ý.

  Nhìn sắc mặt Khải Lợi ửng đỏ, Đoạn Vân cười to nói:

  - Tốt, tốt lắm! Khải Lợi, nàng phải làm Thiên Long nữ hoàng thôi, thật
  sự cũng quá ủy khuất cho nàng. Chẳng qua tướng công tiêu sái anh tuấn
  của nàng sẽ toàn lực ủng hộ mà."

  - Vân, thiếp không làm được đâu. Cả một quốc gia lớn như vậy mà giao cho
  thiếp thì thiếp biết làm như thế nào đây? Thiếp không làm được đâu,
  không làm được đâu.

  Khải Lợi vừa nghe thấy tất cả mọi người đều đề cử nàng làm nữ hoàng
  Thiên Long, có vẻ rất bối rối.

  Hí hửng, Đoạn Vân nói dụ dỗ:

  - Khải Lợi, nàng nhận mạng thôi. Cái ghế Long ỷ dành cho nữ hoàng Thiên

  five star garden kim giang

  học kế toán tại hải phòng
  học kế toán tại bắc giang
  trung tâm kế toán tại thanh xuân

  ReplyDelete

Post a Comment